SMART MJOP

Verstappen Engineering B.V. introduceert de SMART MJOP als totaaloplossing voor klanten op het gebied van informatievoorziening, onderhoudsplanning en begroting. De SMART MJOP is een combinatie van opname van alle vier de disciplines in een gebouw (bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en transport), het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en bijbehorende begroting (MJOB) op detailniveau en het opstellen van een 3D gebouwmodel waarin alle informatie samenkomt. Kortom, een complete oplossing voor het volledig inzichtelijk maken van utiliteitsgebouwen en ontzorgen van klanten.

Opname conform NEN 2767

Om tot een volledig eindresultaat te komen wordt een opname van het gebouw gemaakt op alle vier de disciplines: bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechnisch en transport. Onze gecertificeerde RVB-BOEI inspecteurs beheersen ieder één van deze discipline als specialisatie om een perfecte kwaliteit te kunnen bieden. De bouwkundige staat van het gebouw kan, afhankelijk van de eigenschappen en hoogte, opgenomen worden door middel van een drone of inspecteur ter plaatse. Onder werktuigbouwkundige aspecten vallen alle installaties van het gebouw op het gebied van ventilatie, verwarming, koeling, warmtapwater en zonne-energie. Hierdoor kunnen ook adviezen worden gegeven op het gebied van duurzaamheid en energie labels. Het elektrotechnische aspect heeft betrekking op o.a. alle verdeelkasten, regelkasten en verlichting. Transporttechniek biedt informatie over liften en andere transportmiddelen in een gebouw. Al deze aspecten worden samengepakt in een adviesrapport conform NEN 2767 en opgenomen in het Building Information Model (BIM).

DMJOP

De opname van alle disciplines dient als input voor het Duurzaam MeerJaren OnderhoudsPlan (DMJOP). In overeenstemming met de klant wordt gekeken naar de termijn waarop de planning gemaakt wordt en waar eventueel aanvullende wensen of geplande operaties zijn. Het rapport dient als uitgangspunt voor het bepalen van achterstallig onderhoud en planmatig onderhoud. Het bepalen van achterstallig onderhoud is het startpunt van de planning waarin wordt bepaald welk onderhoud achterstallig is en aangepakt moet worden. Vervolgens wordt het planmatig onderhoud bepaald. Dit is het onderhoud dat periodiek terugkomt en waar voor de komende jaren (op basis van technische levensduur) op gepland en begroot wordt. Naast deze vormen van onderhoud wordt ook gekeken naar kansen op het gebied van duurzaamheid. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het natuurlijke vervangingsmoment van installaties. Hierbij kan gedacht worden aan upgrades voor installaties zoals een luchtwarmtepomp ter ondersteuning van CV-ketels. Verder kan ook gedacht worden aan bouwkundige aanpassingen zoals spouwmuurisolatie, het plaatsen van HR++ glas of het plaatsen van een lage temperatuur verwarming zoals een aardwarmtepomp.

DMJOB

In de Duurzame MeerJaren OnderhoudsBegroting (DMJOB) wordt de DJMOP vertaald naar kosten, baten en reserveringen. In de DMJOB worden de kosten voor achterstallig onderhoud en de periodieke kosten voor planmatig onderhoud bepaald. Daarnaast wordt een besparingspotentieel inzichtelijk gemaakt voor het nemen van duurzame maatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de terugverdientijd van PV-panelen of spouwmuurisolatie. Ook kan de impact op het energie label worden bepaald met het nemen van deze besparende maatregelen. Een totaaloverzicht van kosten, besparingen en afschrijvingen wordt gemaakt zodat klanten exact weten waar ze aan toe zijn. Dit voorkomt onaangename verassingen en maakt het mogelijk om budgetten in te plannen.

BIM gebouwmodel

Alle informatie van de opname, DJMOP en DJMOB wordt samengebracht in het Building Information Model (BIM). Het grote voordeel is dat alle informatie met betrekking tot het gebouw en de installaties beschikbaar is op één plek en digitaal inzichtelijk is. Aan de hand van het BIM model kunnen klanten, maar ook leveranciers van klanten of onderhoudsspecialisten informatie bekijken die relevant is voor bijvoorbeeld onderhoud of vervanging van bepaalde installaties. Dit bespaart veel tijd en daardoor ook kosten. Door middel van Augmented Reality kunnen klanten of leveranciers door het gebouw lopen en plannen welke werkzaamheden waar verricht moeten worden. Daarnaast zijn de planning en kosten direct inzichtelijk in het BIM model waardoor slechts één systeem nodig is voor alle informatie.

Gebouwsimulatie

Desgewenst kunnen de verschillende scenario’s ook doorgerekend worden in een gebouwsimulatie om een beter inzicht te krijgen in kosten en baten van mogelijke verbeteringen.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan hier contact op!

SMART MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP)