Drone Inspecties

Verstappen Engineering B.V. biedt drone inspecties aan voor het uitvoeren van bouwkundige inspecties aan woning- en utiliteitsbouw. Met professionele drones en gecertificeerde professionals worden bouwkundige inspecties sneller, veiliger en bovendien goedkoper uitgevoerd.

Drone inspecties aan woning- en utiliteitsbouw

Met een visuele bouwkundige inspectie kunnen eventuele gebreken aan woning- en utiliteitsbouw worden geconstateerd. De dronebeelden geven direct inzicht in de huidige staat van het pand en welke bouwkundige- of installatietechnische elementen beter bekeken moeten worden. Op basis van de dronebeelden worden waardeoordelen gegeven met betrekking tot de huidige staat van de elementen. Hieronder staan een aantal voorbeelden van veelvoorkomende gebreken die middels dronebeelden inzichtelijk worden gemaakt:

  • Schade aan daken, dakpannen, zinkwerk en dakleer.
  • Gebreken aan hemelwaterafvoer, schoorstenen en zonnepanelen.
  • Gebreken aan gevels, kozijnen, ramen, dakkapellen en buitenzonwering.
  • Beoordeling van moeilijk bereikbare plaatsen
  • Beoordeling van volledige staat van onderhoud

SMART MJOP

Een van de toepassingen van de drone inspecties is het SMART MJOP (meerjarig onderhoudsplan) van Verstappen Enigeering. In deze toepassing voor utiliteitsbouw wordt een BIM-model van het pand uitgewerkt en worden de bouwkundige en technische eigenschappen opgenomen. De technische eigenschappen worden opgenomen op locatie. De bouwkundige eigenschappen worden opgenomen door middel van een dronevlucht waarbij de staat van het pand wordt geëvalueerd. De opname met drones zorgt ervoor dat er geen maatregelen getroffen hoeven te worden m.b.t. Arbowetgeving en het opzetten van steigers. Daarnaast is het mogelijk om renovaties of verbouwing in kaart te brengen die aansluiten bij de planning van het SMART MJOP.

Voordelen

Een bouwkundige inspectie door middel van drones biedt vele voordelen voor klanten. Ten eerste is tijd een belangrijke factor om voor een drone inspectie te kiezen. Inspecteurs kunnen gemakkelijk bij moeilijk bereikbare plekken komen en hier een oordeel over geven. Naast tijd scheelt het klanten ook geld doordat de inspectie met drones sneller en vollediger uitgevoerd kan worden. Een drone inspectie is bovendien veiliger voor zowel klanten als inspecteurs. Klanten hebben minder te maken met de voorzorgsmaatregelen en deze maatregelen zijn veelal korter dan maatregelen die getroffen worden bij een traditionele inspectie. Voor inspecteurs zijn minder regels van toepassing omtrent de Arbowetgeving en VCA-certificering doordat inspecteurs niet daadwerkelijk een pand betreden voor inspectie.

Bent u enthousiast geworden over de mogelijkheden van een drone inspectie voor uw woning of bedrijfspand? Neem dan hier contact op!

Drone-Inspectie-Gebouw