Voorbereidings-/ initiatiefase project

Businesscase

Bij de voorbereidingsfase van een project hoort het oplossen een belangrijke uitdaging binnen vastgoedontwikkeling: het gezamenlijke doel vaststellen. Natuurlijk is dat het ontwikkelen van een veilig, mooi gebouw dat in de omgeving past en aansluit op de behoeften van bewoners of gebruikers. Maar juist bij vastgoedontwikkeling zijn veel partijen betrokken die hun eigen doelstellingen kennen. Een goede businesscase – waarin doelgroep, financiële haalbaarheid en risico’s worden vastgelegd – zorgt ervoor dat het gezamenlijke doel duidelijk wordt en behaald kan worden. Wij helpen u bij het opstellen van de businesscase, waardoor uw project juridisch, financieel en maatschappelijk tot het beste resultaat komt.

Programma van Eisen

In de ontwerpfase is een sterke basis nodig. Een toetsingselement waaraan gerefereerd kan worden en de doelstellingen helder houdt. Dat is het Programma van Eisen. Hierin staat aan welke eisen een gebouw moet voldoen. Denk aan het ontwerp en de functies, maar ook aan juridische en maatschappelijke eisen. Ook omvat een Programma van Eisen de technische gegevens voor de constructie, installatie en energie. Wij helpen u met het opstellen van een doordacht en volledig Programma van Eisen.