Gebouwsimulatie

Dynamische gebouwsimulatie berekening, waarbij het thermisch comfort berekend wordt over een volledig klimaatjaar. Installatieprincipes en bouwfysische eigenschappen kunnen daarbij al tijdens de businesscase fase getoetst worden op efficiëntie en toepasbaarheid. De scenario’s kunnen daarbij getoetst worden op diverse temperatuur- en comfort methodieken zoals GTO-overschrijdingsuren en de ATG-methodiek en voor onderwijsfunctie het Frisse scholen concept.

Vaak toegepaste projectvoorbeelden:

  • Toetsing van de klimaatklasse (o.b.v. ATG- en/of GTO overschrijdingsuren);
  • Oververhitting TOjuli;2021 of PMV woningbouw;
  • Jaarbelastingduurkromme warmtepomp- en WKO installaties;
  • Aantoonbaarheid klimaatklasse Frisse scholen concept;
  • Energiebalans bodemenergie WKO -installaties.

Resultaten van de thermische gebouwsimulatie kunnen direct op het betreffende bouwdeel geprojecteerd worden.

Thermische-3D-Gebouwsimulatie