Onderzoek

Is uw pand te warm, te koud of heeft u last van tocht? Een goed binnenmilieu heeft een hoog thermisch comfort en draagt bij aan het welzijn van de bewoners en gebruikers. Wij voeren multidisciplinaire klimaatanalyses uit en stellen een managementrapport op met een duidelijk advies. We beschikken hiervoor over de benodigde meetapparatuur en simulatiesoftware. Onze analyse bestaat dan ook uit een onderzoek op locatie en een bureauonderzoek, waardoor we een zeer compleet beeld kunnen geven. De analyse, luchtmetingen en datalogging worden door eigen inspecteurs en adviseurs uitgevoerd.

Building consultancy

Alle technische vraagstukken en adviesdiensten voor bouw- en vastgoed vallen onder building consultancy. Voorbeelden hiervan zijn het (laten) uitvoeren van (specialistische) bouwtechnische onderzoeken, het maken van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) en projectmonitoring. Projectmonitoring houdt in dat wij voor beleggers en financierders de voortgang van een project bewaken waarvan de transactie plaatsvindt nadat werkzaamheden afgerond zijn. We bewaken de kwaliteit, planning, financiën en wijzigingen.

Met betrekking tot due diligence kunnen we u ondersteunen als het gaat om zowel privaat als zakelijk vastgoed. We treden op als adviseurs op het gebied van installatieadvies, duurzaamheidsadvies (BENG en BREEAM), NEN 2767 meerjarenonderhoudsadvies, asbestadvies, metingen conform NEN 2580, projectmonitoring en bouwkundig advies.