BENG Berekening

Alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouwprojecten moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de nieuwe BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) eisen. De BENG berekening is de opvolger van de welbekende EPC wetgeving. Het doel van die nieuwe wetgeving is om bij te dragen aan de Europese klimaatdoelstellingen van 2050 en CO₂-emissies te reduceren.

Wat betekent de BENG berekening concreet?

De BENG berekening en eisen dienen als wetgeving op het gebied van de energieprestaties van een gebouw. De energieprestatie wordt uitgedrukt in drie energieprestatie-indicatoren:

  • BENG 1: Energiebehoefte-indicator, uitgedrukt in kWh/m²

Deze dient als maatstaf voor de energiezuinigheid van het gebouw zelf. Hierbij zijn de energiebehoefte voor zowel verwarming als verkoeling van belang. Voorbeelden van factoren zijn onder andere de mate van isolatie en de mate van kierdichting. Met name het samenspel van al deze factoren in combinatie met de ligging en geometrie (de vorm) van het gebouw spelen een belangrijke rol in het effectief reduceren van de energiebehoefte.

  • BENG 2: Primaire fossiele energie-indicator, uitgedrukt in kWh/m²

Deze bestaat uit een optelsom van het fossiele energieverbruik voor ventilatie, warmtapwater bereiding, verwarmen en verkoelen. De optelsom verschilt voor utiliteitsgebouwen ten opzichte van woningen, waarbij ook rekening wordt gehouden met bevochtiging en verlichting. Hernieuwbare bronnen van energie (zoals PV-panelen) worden afgetrokken van deze optelsom.

  • BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie, uitgedrukt in %

Het aandeel hernieuwbare energie is het percentage hernieuwbare energie ten opzichte van de totale (hernieuwbare en fossiele) energieverbruik. Toepassingen van hernieuwbare energie kunnen onder andere bestaan uit: PV-panelen, aard- of lucht warmtepompen en andere oplossingen.

Deze BENG wetgeving wordt getoetst volgens de rekenmethode NTA 8800. Het verschil met de oude EPC methode is dat deze geen concrete waarde vertegenwoordigde. Zoals u hierboven kan zien wordt de BENG wel uitgedrukt in meetbare eenheden waardoor concrete eisen tot stand komen. Belangrijk hierbij is de geometrieverhouding (Als / Ag). Deze verschilt per type woning zoals een tussenwoning of hoekwoning en bepaald onder andere de eisen.

Een ander aspect aan de berekening is de grenswaarde TOjuli. Per 1 januari 2021 is de grenswaarde TOjuli opgenomen in de bouwregelgeving. De TOjuli geeft weer wat het risico is op temperatuuroverschrijding als gevolg van steeds warmere zomers. Dit risico wordt bepaald aan de hand van de berekende koelbehoefte over de maand juli in de BENG-berekening volgens NTA 8800. Het kengetal TOjuli mag een maximale waarde van 1,2 hebben. Bij een overschrijding van deze waarde dient de nieuwbouw maatregelen te treffen zoals zonwering of een koelsysteem. Een 3D-gebouwsimulatie geeft een goed beeld van zowel eventuele temperatuur-overschrijdingen als potentiële oplossingen.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Wellicht roepen de nieuwe BENG-eisen veel vragen bij u op. Staan de onderhoudskosten in verhouding tot de investering? Is een energieneutraal gebouw net zo comfortabel voor eindgebruikers? Waar moeten we beginnen?

Voor deze vragen en meer biedt Verstappen Engineering een maatwerk oplossing voor zowel utiliteitsgebouwen als nieuwbouwwoningen. Samen met de klant worden de wensen opgesteld en vervolgens een BENG-concept berekening gemaakt. Deze wordt voorzien van een terugkoppeling en vervolgens kan de BENG-berekening definitief gemaakt worden, met een optionele gebouwsimulatie en MPG-berekening. Op basis van deze informatie kan een voorlopig energielabel worden aangevraagd bij het Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) . Tot slot worden er gedurende de uitvoeringswerkzaamheden de laatste kwaliteitscontroles uitgevoerd en een definitief energielabel bepaald.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op via +31 (0)40-209 41 14 of
info@verstappen-engineering.com

BENG-eisen-energieprestatie-indicatoren